בס"ד
español
עברית
francés
Kupat Ha'ir – The Tzedakah of the Gedolei Hador Kupat Ha'ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha'ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada and throughout Europe.
Main  >  Online Brochures

Online Brochures

Kever Rochel 5770  | 455 views
01.12.2012
Kever Rochel 5770
01.12.2012
Yeshuos Rosh Hashana 5770
Rosh Hashana 5770  | 417 views
01.12.2012
Rosh Hashana 5770
Kosel Ellul 5769  | 421 views
01.12.2012
Kosel Ellul 5769
Bein Hametzarim 5769  | 427 views
01.12.2012
Bein Hametzarim 5769
01.11.2012
Yeshuos Bein Hameitzarim 5769
Shavuos 5769  | 405 views
01.11.2012
Shavuos 5769
Amukah 5769  | 441 views
01.11.2012
Amukah 5769
Purim 5769  | 411 views
01.11.2012
Purim 5769
Yeshuos Chanukah 5769  | 418 views
01.11.2012
Yeshuos Chanukah 5769
1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6
next