בס"ד
español
עברית
francés
Kupat Ha'ir – The Tzedakah of the Gedolei Hador Kupat Ha'ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha'ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada and throughout Europe.
Main  >  Online Brochures

Online Brochures

Chanukah 5769  | 303 views
01.11.2012
Chanukah 5769
01.11.2012
Yeshuos Rosh Hashana 5769
Rosh Hashana 5769  | 281 views
01.11.2012
Rosh Hashana 5769
Kosel Ellul 5768  | 340 views
01.11.2012
Kosel Ellul 5768
Yeshuos Shavuos 5768  | 309 views
01.11.2012
Yeshuos Shavuos 5768
Shavuos 5768  | 355 views
01.11.2012
Shavuos 5768
Pessach 5768  | 321 views
01.11.2012
Pessach 5768
Pessach 5768  | 336 views
01.11.2012
Pessach 5768
Purim 5768  | 333 views
01.11.2012
Purim 5768
Chanukah 5768  | 323 views
01.11.2012
Chanukah 5768
1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6
next