בס"ד
español
עברית
francés
Kupat Ha'ir – The Tzedakah of the Gedolei Hador Kupat Ha'ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha'ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada and throughout Europe.
Main  >  Online Brochures

Online Brochures

Chanukah 5769  | 256 views
01.11.2012
Chanukah 5769
01.11.2012
Yeshuos Rosh Hashana 5769
Rosh Hashana 5769  | 253 views
01.11.2012
Rosh Hashana 5769
Kosel Ellul 5768  | 303 views
01.11.2012
Kosel Ellul 5768
Yeshuos Shavuos 5768  | 282 views
01.11.2012
Yeshuos Shavuos 5768
Shavuos 5768  | 306 views
01.11.2012
Shavuos 5768
Pessach 5768  | 282 views
01.11.2012
Pessach 5768
Pessach 5768  | 294 views
01.11.2012
Pessach 5768
Purim 5768  | 288 views
01.11.2012
Purim 5768
Chanukah 5768  | 281 views
01.11.2012
Chanukah 5768
1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6
next