בס"ד
español
עברית
francés
Kupat Ha'ir – The Tzedakah of the Gedolei Hador Kupat Ha'ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha'ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada and throughout Europe.
Main  >  Online Brochures

Online Brochures

Chanukah 5769  | 290 views
01.11.2012
Chanukah 5769
01.11.2012
Yeshuos Rosh Hashana 5769
Rosh Hashana 5769  | 272 views
01.11.2012
Rosh Hashana 5769
Kosel Ellul 5768  | 328 views
01.11.2012
Kosel Ellul 5768
Yeshuos Shavuos 5768  | 299 views
01.11.2012
Yeshuos Shavuos 5768
Shavuos 5768  | 340 views
01.11.2012
Shavuos 5768
Pessach 5768  | 306 views
01.11.2012
Pessach 5768
Pessach 5768  | 325 views
01.11.2012
Pessach 5768
Purim 5768  | 321 views
01.11.2012
Purim 5768
Chanukah 5768  | 314 views
01.11.2012
Chanukah 5768
1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6
next