Go to content Go to menu Accessibility Menu

On the holiest of days - Yom Kippur itself - two Gedolei HaDor will include your names in their Mi Sh'Berech when they are called to the Torah. Maran Harav A.Y.L. Steiman shlit"a and Maran Harav Chaim Kanievsky shlit"a will beseach the Heavens that you be signed for a sweet, good year

קראתם נכון. 
שני גדולי הדור יעמדו ויתפללו עליכם בעיצומו של יום הכיפורים, יערכו עבורכם “מי שברך“ במיוחד בעת שיעלו לתורה מול ספר התורה, ויבטיחו שנה טובה בשבילכם. 
לכאורה זה נראה עוד גימיק מבית היוצר של הקופה, שבא להחיות את העניים ולהאכיל אותם לקראת החגים. (תודו שמדובר במטרה לא רעה כשלעצמה, הרי גם העניים חייבים לאכל משהו בחג...) אבל לא. זה לא ‘עוד רעיון פנטסטי‘, לא עוד הצעה משלל ההצעות שמחכות לכם בתיבת הדואר. צריך להכיר באמת הברורה ולהניח אותה כאן ועכשו על השולחן. אלו לא רגעים פשוטים. 
קריאת התורה ביום הכיפורים היא זמן עצום ומרטיט. ואלו הן מילות הזוהר הקדוש (דף ר“ו ע“א) (בשינויי לשון, למנוע צורך בגניזה): “כשמוציאים את ספר התורה מארון הקודש לקרא בו בציבור - נפתחים שערי רחמים בשמים ומעוררים את האהבה בין כנסת ישראל לקב“ה... ואלו הפסוקים ממש עומדים בעצמם לפני הבורא ואומרים: אני פרשה פלונית שהשלימו אותי ציבור פלוני ובאופן ובכוונה זו, כי האדם חוצב להבות אש בהבל פיו... והמלאכים מעלים אותם לפני הקב“ה“.
והנה בעיצומו של יום הכיפורים, יום החתימה, יש רגעים של יותר, והם קריאת התורה. ביום הכי קדוש, כשאנחנו כל כך רוצים רחמים – מגיעה קריאת התורה ומעוררת חסד, ובדיוק אז, כשזו עת רצון כה גדולה - יבואו האנשים הכי קדושים אשר בארץ, צדיקי העדה, גדולי הדור, הם יחכו לרגעים המסוגלים ביותר, רגעים של רחמים, ואז מה הם יעשו? – יברכו אותך בפרהסיה, בקול רם, בנוכחות מנינים מנינים של יהודים, ולתפילה כזו חזקה שנאמרת בנוכחות הציבור יש כח אדיר בשמים. 
וככה בזמן דין ומשפט שלך ישתלבו ויבואו כל השיאים – זמן קדוש - עת רחמים - יום החיתום - הצדיק הכי גדול - כוחה של קריאת התורה -וכח הציבור – וכח הצדקה – ויעמדו לך בדין, ומה נדרש ממך בסך הכל - לתרום לקופה באופן חד פעמי, תרומה לא מידי גדולה שתצטרף לצדקות של יהודים אחרים ותתחלק בין עשרים אלף עניים רעבים.

ימים נוראים. הקטל בכבישים, המיסים והריביות, ההכנסות וההלוואות, הילדים והנחת - הכל עכשו עכשו מוכרע לך. גם אם נתעלם מכך - המציאות לא תשתנה. כאן ועכשו נקבע ונגזר על מי יעבור רמקול בשכונות ויכריז - ומי יחיה. מי ישתדך, ומי יפסיד כספו. מי יתרומם על גלי הצלחה וברכה -ומי יעצב אל ליבו. מי ומי. כאן ועכשו מוכרעת הזירה העולמית והזירה האישית. בראש השנה יכתבון ובצום יום הכיפורים יחתמון. אבל מי שענה לאברהם אבינו בהר מוריה, יענה גם למרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן ולמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט“א בעומדו בבית כנסת, ובברכו את תורמי הקופה שיכתבו ויחתמו לחיים טובים ביום הדין. 
ונאמר אמן.